In the cloud

‘The Cloud’ is een hot item vandaag de dag.
Iedereen heeft het over ‘in the cloud’ en alles ‘moet’ ook ‘in the cloud’, want anders ben je ouderwets bezig en mis je de boot.
Althans, zo lijkt het wel eens als we ons oor te luister leggen. Maar is dat wel zo?

Wat is ’the cloud’ eigenlijk?

‘The cloud’ betekent niets anders dan dat diensten vanaf het World Wide Web worden aangeboden. Vanaf internet dus. Misschien hebt u al documenten in een dienst als Dropbox online beschikbaar. Of wordt uw mailflow van spam ontdaan voordat de mail uw computers überhaupt bereikt. Of luistert u wel eens naar de radio via internet. Het zijn allemaal voorbeelden van clouddiensten.
Het is een feit dat steeds meer dienstverlening wordt aangeboden vanuit ’the cloud’ en deze trend lijkt onomkeerbaar. Wilt u niet investeren in software, geen zorgen over installatie en onderhoud? Wenst u een optimale service en vindt u het bovendien belangrijk dat u altijd en overal toegang tot uw gegevens hebt? Dan biedt ’the cloud’ al snel voordelen.
Ook DDA biedt meer en meer diensten vanuit ’the cloud’ aan, zoals een rooster voor vrijwilligers.

Maar pas op…

Bedenk echter wel dat het te kort door de bocht is om clouddiensten bij voorbaat als superieur te bestempelen ten opzichte van lokale oplossingen. Want zo eenvoudig is het zeker niet.
Daarom inventariseert en analyseert DDA graag samen met u wat uw wensen en mogelijkheden zijn, toegesneden op uw specifieke situatie, om vervolgens met heldere, uitvoerbare adviezen te komen. DDA kiest daarbij altijd een objectief, eerlijk startpunt, dus zonder al op voorhand ’the cloud’ te verheerlijken of juist niet. Bij de presentatie van de conclusies wordt dan duidelijk of clouddiensten u voordelen kunnen bieden, of dat beter (voorlopig) voor meer conventionele oplossingen gekozen kan worden.

Overwegingen

Diverse punten die aandacht zouden moeten verdienen bij uw besluit wel of niet van clouddiensten gebruik te willen maken, passeren hieronder de revue.

Kosten en gemak
De belangrijkste argumenten om voor clouddiensten te kiezen, zijn de verwachte lagere kosten en het (beheer)gemak ten opzicht van ‘in-house’ oplossingen. U hoeft immers geen eigen infrastructuur met servers, backupfaciliteiten, beheer etc. op te tuigen, want een eenvoudige PC met internetverbinding volstaat.
Over de vraag echter of deze voordelen ook voor u opgaan, de nadelen (zie hieronder) voor u niet te zwaar wegen en hoe de kosten en baten zich verhouden, praat DDA graag met u mee. Het antwoord blijkt namelijk vaak lastiger te geven dan het op het eerste gezicht lijkt.

Privacy
Uw data staat ‘ergens op het internet’. Wie kan daar allemaal bij? Natuurlijk is het voor de ene klant belangrijker dan voor de andere klant, dat afscherming van de gegevens tegen oneigenlijke inzage door derden goed is geregeld. Maar bedenk dat een waterdichte beveiliging niet bestaat. Dat wordt eenvoudig onderschreven door het feit dat geregeld in de media is te lezen over nota bene vaak grote en bekende bedrijven die slachtoffer zijn geworden van een succesvolle hack.
DDA gebruikt zijn ruime ervaring en kunde op dit gebied om uw privacy te waarborgen. Als dat voor u niet voldoende is, dringt zich de conclusie op dat clouddiensten geen goede optie voor u zijn.

Continuïteit en dataportabiliteit
Het niet of slecht bereikbaar zijn van de clouddiensten kan grote gevolgen hebben. Dat is evident. Alleen al daarom is het prettig dat u weet dat u met DDA zaken doet met een partner die al meer dan 20 jaar continuïteit en betrouwbaarheid bewijst. Referenties te over. Bovendien doet ook DDA alleen zaken met partijen die zich allang hebben bewezen in de markt. En mochten er zich toch onverhoopt problemen voordoen van welke aard dan ook, dan zal DDA als geen ander de weg weten om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Als u om wat voor reden dan ook zelf kiest voor een andere cloud-provider, dan staat DDA u bij bij het beschikbaar maken van uw data zoals dat voor de verhuizing nodig is. U betaalt dan uw abonnement tot einde contractstermijn en op regiebasis voor de werkzaamheden van DDA die nodig zijn voor de dataportering.

Veiligheid van en controle over data in de cloud
Hoe zeker is het dat u ook morgen weer gewoon bij uw data kan? Storingen zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar hoe adequaat zullen die worden opgepakt? En minstens zo belangrijk: wat wordt er preventief gedaan door uw clouddienst-provider om storingen pro-actief voor te blijven?
DDA heeft zich met ruim 20 jaar ervaring en heel vele tevreden klanten al lang en breed bewezen als een solide partner.

Nationaal of internationaal
Zolang alles goed gaat, lijkt het voor de klant weining van belang waar de data zich fysiek bevindt; op een server ergens in Nederland dan wel op een server in het (verre) buitenland.
Maar wat als u bij een calamiteit snel over uw data (van wellicht tientallen of honderden gigabytes of meer) wilt beschikken? Als downloaden via internet te traag is, of niet kan, zou ‘even in de auto stappen met een externe harde schijf’ wel zo gemakkelijk zijn. Dit klink ‘banaal’, maar zo is wel de werkelijkheid. Even naar de VS rijden is er niet bij..
Daarom is het een rustig idee dat DDA enkel werkt met Nederlandse datacenters en ook fysiek de servers en de data in Nederland heeft staan.

Juridische aspecten
In geval van een juridisch conflict of faillisement van de leverancier, is het Nederlandse recht al complex genoeg om u hoofdbrekens te bezorgen. Zit u te wachten op internationaal juridische onenigheid? Dat zou uw zaak alleen maar ingewikkelder, langduriger en veel duurder maken. Terwijl u zit te springen om uw data!
Ook om die reden werkt DDA enkel met Nederlandse partijen, zodat u – ook via DDA – nooit te maken zult krijgen met internationale kwesties.

Geen keuze
Soms wordt u de keuze voor ’the cloud’ wel heel gemakkelijk gemaakt. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een oplossing die enkel en alleen in the cloud wordt aangeboden, zoals Toprooster het roosteren van onder andere vrijwilligers faciliteert (aanrader!). Want als u voor Toprooster kiest, zit u ook meteen aan ’the cloud’ vast…

HEEFT U VRAGEN?

Heeft u vragen over onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

info@dda.nl

072 505 4011

06 51 303 223

WAAROM DDA?

  • Meer dan 25 jaar ICT-ervaring; kennis van zaken gegarandeerd.
  • Wij staan dag en nacht voor u klaar om u te helpen.
  • Wij communiceren open en direct en altijd in begrijpelijke taal.

Hosted werkplek

Vanaf iedere locatie kunnen werken op je eigen virtuele PC; DDA faciliteert en ontzorgt graag. Lees meer ...

Microsoft Office 365

DDA kan u alles vertellen over de gestandaardiseerde online werkplekken van Microsoft. Lees meer ...

Online Backup

DDA Online Backup plaatst uw backups veilig in the cloud. Geen gedoe meer met disks of tapes. Lees meer ...

Spamfilter

Het DDA-spamfilter voorkomt dat uw mailbox ’s ochtends vol zit met ongewenste e-mails. Lees meer ...

Virusbescherming

De gevolgen van een virusbesmetting kunnen enorm zijn. Bescherm u daarom goed. Lees meer ...

Toprooster

Voor 100% door DDA ontwikkeld: een clouddienst om mensen (vrijwilligers) te laten zelfroosteren. Lees meer ...

Ook onze nieuwsbrief ontvangen?

Niet te vaak, wel informatief.
Vol relevante ICT-informatie voor het MKB.

U bent succesvol ingeschreven voor de DDA-nieuwsbrief.